Zemní pískový filtr je zpravidla umísťován např. za septik, v němž probíhá v podstatě první mechanické předčištění, které by bez pomoci pískového filtru mohlo být nedostačující. Předčištěná voda odtéká ze septiku do zemního pískového filtru, kde dochází k vysoce účinnému dočištění odpadní vody (95 – 98 % přečištění)

Číst více

35.786 vč. DPH
29.575 bez DPH

12% DPH je možné použít v případě instalace u RD a odběru jako konečný spotřebitel.

21% DPH se vztahuje na všechny ostatní případy

Popis

Délka 6500 mm
Šířka 1300 mm
Výška 1200 mm + 300mm odvětrávací komínky
Váha 213 Kg

 

V zemním pískovém filtru probíhá čištění prosakem vrstev obsažených v zemním pískovém filtru (štěrk a písek). Zemní pískové filtry dosahují 95 – 98 % čistící účinností. Stejně jako u jiných produktů se nutná velikost zemního pískového filtru urči počtem osob v domácnosti.

Náš zemní pískový filtr je plně samonosný. V případě výskytu jílovité půdy, spodní vody či výraznějších statických zatížení na filtr jsme pro vás schopni vyrobit individuální zemní pískový filtr, který vyhoví Vašim potřebám.

 

VÝHODY PÍSKOVÉHO FILTRU

  1. vysoké konečné čištění 96 – 98%
  2. vysoká životnost filtru (náplň stačí pouze obměnit po cca 15 letech)
  3. jednoduché usazení zemního filtru
  4. žádné dodatečné náklady
  5. naše velmi nízká cena zemního pískového filtru
Stáhnout montážní návod v PDF