Příslušenství k ČOV představuje širokou škálu komponentů nezbytných pro správnou funkci a údržbu domácích čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto produkty jsou klíčové pro efektivní a bezpečný chod ČOV a zahrnují položky jako jsou řídící jednotky, šachty na dmýchadla, žebra pro obetonování, nástavce na ČOV a samotná dmýchadla.

Řídící jednotky jsou důležité pro nastavení provozních režimů ČOV a monitorování stavu dmýchadel, včetně varování při potřebě údržby. Dmýchadla, jako nezbytný prvek pro zajištění dostatečného kyslíku v čistících procesech, se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Šachty na dmýchadla poskytují bezpečné a praktické umístění pro tato zařízení, zatímco žebra pro obetonování zajišťují dodatečnou stabilitu ČOV v náročných půdních podmínkách. Nástavce na ČOV umožňují přizpůsobení výšky čistíren pro optimální přístup a údržbu.