Kruhové vodoměrné šachty k obetonování představují klíčový prvek pro správný provoz vodovodních systémů. Tyto plastové vodotěsné nádrže, vyrobené z PP desek, slouží k napojení přípojky vodovodu k centrálnímu vodovodnímu řádu. Jsou ideálním řešením v situacích, kde nelze umístit vodoměr k hlavní budově nebo kdy je připojení vodovodní přípojky částečně vzdálené.

Kruhové vodoměrné šachty k obetonování se usazují na betonové desky a následně jsou určeny k celkovému obetonování dna, pláště i víka. Tento typ šachty umožňuje bezproblémové napojení na hlavní vodovodní řád a je ideálním řešením pro situace, kde je zapotřebí přesného měření spotřeby vody. U nás naleznete širokou nabídku kruhových vodoměrných šachet k obetonování, včetně modelů VSO-1, VSO-2, VSO-3 a VSO-4.