Odpadní jímka kruhová dvouplášťová nebo chcete-li také splašková jímka je určené pro sběr a záchyt odpadních vod například z WC. Jímka dvouplášťová je bezodtoková nádoba určená na vyvážení. Odpadní jímka dvouplášťová je určená naopak do půdy s výskytem spodní vody, její konstrukce je koncipována aby odolala tlaku spodní vody.