Odpadní jímka kruhová k obetonování je ideální varianta k příjezdovým cestám a podobně, statiku nádrže zajišťuje beton. Odpadní jímka k obetonování nebo chcete-li také splašková jímka je určené pro sběr a záchyt odpadních vod například z WC.