Vsakovací jímky

Představují ekologické a efektivní řešení pro správu dešťové vody, zejména v oblastech, kde není možné její vypouštění do veřejné kanalizace. Tyto jímky umožňují bezpečné a kontrolované vsakování srážkové vody přímo do podloží, čímž se snižuje riziko povodní a zatížení kanalizačního systému. Vsakovací jímky jsou ideální volbou pro likvidaci přebytečných srážek a mohou být také použity pro zasakování předčištěné vody z čistíren odpadních vod (ČOV).

V naší nabídce naleznete širokou škálu vsakovacích jímek s různými objemy od 1m³ až po 15m³, což umožňuje přizpůsobení konkrétním potřebám a velikosti vaší nemovitosti. Každá jímka je navržena s ohledem na maximální funkčnost a odolnost, zahrnující robustní konstrukci a pečlivě navržené vstupy a výstupy pro snadnou instalaci a údržbu. Navíc, díky své efektivitě a cenové dostupnosti představují vsakovací jímky vhodnou alternativu k tradičním vsakovacím tunelům a blokům.