Dvouplášťové kruhové septiky jsou klíčovou součástí moderního odpadního systému pro lokality bez přístupu k veřejné kanalizaci. Tyto septiky, dostupné v objemech od 2m³ až po 15m³, poskytují efektivní řešení pro zachycení a předběžné čištění odpadních a splaškových vod.

Konstrukce dvouplášťových kruhových septiků je navržena tak, aby odolala vlivu spodní vody, což je klíčové pro jejich dlouhodobou funkčnost a bezpečnost. Využívání tříkomorového systému předčištění umožňuje efektivní separaci pevných látek a zajišťuje, že voda vypouštěná ze septiku je ve vyšší míře očištěná. Toto předčištění je nezbytné pro zajištění bezpečného a hygienického prostředí a představuje první krok v procesu čištění odpadních vod.