Septik je vodotěsná plastová nádoba, která slouží k částečnému zadržovaní odpadních a splaškových vod a jejímu následnému předčištění. Naše septiky využívají tříkomorový systém předčištění, ale není problém na zakázku zhotovit i vícekomorový systém. Septik je odtoková nádoba která je opatřena odtokem. Nabízíme tři základní konstrukční řešení septiků jak v kruhových tak hranatých variantách.
1. Septik samonosný je určen do míst bez výskytu spodních vod.
2. Septik dvouplášťový je vhodné použít do míst s výskytem spodní vody, jeho konstrukce zaručuje odolnost proti spodní vodě.
3. Septik k obetonování si najde své uplatnění v místech kde dochází k velkému statickému zatížení například u příjezdových cest a podobně.