Řídící jednotky jsou nezbytným prvkem pro správné fungování domovních čistíren odpadních vod. Tyto jednotky umožňují efektivní a přizpůsobivou regulaci čistírenských procesů, což vede k optimálnímu výkonu systému. Speciálně navržené pro domácí použití, řídící jednotky jako je Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Basic, zajišťuje, že čistírny pracují efektivně a spolehlivě podle aktuální potřeby a zatížení.

Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Basic je vybavena 10 přednastavenými režimy provozu, včetně standardního, víkendového a režimu dovolená. Tyto režimy umožňují uživatelům přizpůsobit provoz dmychadla a optimalizovat tak funkci jejich domovní čistírny odpadních vod. Tato jednotka také sleduje motohodiny dmychadla a informuje majitele o potřebě údržby, jako je vyčištění filtru nebo výměna membrán. V případě výpadku nebo poruchy dmychadla, jednotka AQC efektivně upozorní na problém akustickým signálem a zobrazením informace na displeji. Díky záložní baterii může jednotka pokračovat v provozu i při výpadku elektrického proudu.