Žebra pro obetonování jsou klíčovým příslušenstvím pro domovní čistírny odpadních vod (ČOV), zejména v situacích, kde je vysoká hladina spodní vody nebo výskyt jílovité půdy. Tyto žebra, dostupná v setech po čtyřech nebo pěti kusech, jsou určena pro specifické typy ČOV, jako jsou AT10/AT12 nebo AT6/AT8. Slouží k posílení a stabilizaci čistíren při jejich obetonování podle stavebních projektů a montážních návodů, což je nezbytné pro zajištění jejich pevnosti a trvanlivosti.

Tato žebra jsou navržena tak, aby byla svisle navařena na nádrže čistíren a poskytovala pevnou oporu pro kari sítě, které jsou následně fixovány vázacím drátem. Při obetonování čistíren pak tato žebra zajišťují, že betonová konstrukce je pevně spojena s ČOV, což je zvláště důležité při instalaci nástavců o výšce 600 mm a více. Díky těmto žebříkům lze čistírny odpadních vod bezpečně a efektivně umístit i v náročných terénech.