Odpadní jímka nebo chcete-li také splašková jímka je určené pro sběr a záchyt odpadních vod například z WC. Jímka je bezodtoková nádoba určená na vyvážení, proto je důležité správně zvolit její velikost dle provozu a vytížení a správné konstrukční řešení. U trvale obývaných objektů je provoz větší než například u rekreačních objektů. S výběrem vhodné odpadní jímky Vám rádi poradíme.
1. Odpadní jímka samonosná slouží v místech kde není spodní voda, vyznačuje se snadnou manipulací a instalací
2. Odpadní jímka dvouplášťová je určená naopak do půdy s výskytem spodní vody, její konstrukce je koncipována aby odolala tlaku spodní vody.
3. Odpadní jímka k obetonování je ideální varianta k příjezdovým cestám a podobně, statiku nádrže zajišťuje beton.